Gizlilik Politikası

SU Official Gizlilik Politikası

1. GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN AMACI

Baba Organizasyon Çiçekçilik ve Ticaret Limited Şirketi (“SUOFFICIAL.COM”) web sitesi ziyaretçilerinin ve mobil uygulama kullanıcılarının (bundan sonra her ikisi “Kullanıcı” olarak anılacaktır) gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine riayet etmek için her türlü teknik ve idari tedbiri alan SUOFFICIAL.COM işbu Gizlilik Politikası’nda Kullanıcı’ların hangi kişisel verilerini ne şekilde işlediğini ve veri güvenliği nasıl sağladığını, Kullanıcı’ların hangi haklara sahip olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır.

Kullanıcı, SUOFFICIAL.COM web sitesini ve mobil uygulamasını kullanarak kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Kullanıcı tarafından bir başkasına ait kişisel verilerin paylaşıldığı hallerde, Kullanıcı tarafından veri sahibinin rızasının alındığını ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. Kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen SUOFFICIAL.COM web sitesini ve mobil uygulamasını kullanmayınız.

SUOFFICIAL.COM, üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebilecektir. SUOFFICIAL.COM, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

a. GENEL İLKELER

SUOFFICIAL.COM, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden elde ettiği kişisel verilişlenmesinde Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uygun hareket etmektedir:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

b. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

SUOFFICIAL.COM Kullanıcı kişisel verilerini Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler; satın alma ve bu malların teslimini gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması ve yönetilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabının yönetilmesi ile güvenliğinin sağlanması, web sitesi ve mobil uygulama hizmetlerinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebi ile başta çevrimiçi Kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari ya da adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi olmak üzere; Kullanıcı kişisel verileri, SUOFFICIAL.COM’da mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebi kapsamında SUOFFICIAL.COM, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin sorun ve şikâyetlerini değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla kişisel verileri işleyebilir.

SUOFFICIAL.COM’un meşru menfaatlerinin sağlanması hukuki sebebi ile Kullanıcı kişisel verileri web sitesi ve mobil uygulama deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, SUOFFICIAL.COM ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca Kullanıcı’nın mal satımı ve hizmet sunumu değerlendirmelerinin ve yorumlarının yayınlanması da SUOFFICIAL.COM’ un meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak anonim halde de yayınlayabileceği değerlendirmelerin amacı, Kullanıcı’nın almış olduğu mal ve hizmet hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmektir.

Kullanıcı’nın açık rızasına dayalı olarak kişisel veriler potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan Kullanıcı’yı haberdar etmek, pazarlama, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerine ve beğenilerine en uygun teklifleri önermek, Kullanıcı’nın üye profilinde kayıtlı tercihlerine uygun olarak e-bülten göndermek amaçlarıyla işlenmektedir.

c. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

SUOFFICIAL.COM Kullanıcı’ya sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan satın alma formları, üyelik kayıt formları ya da web sitesi canlı destek paneli, web analiz araçları ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra Kullanıcı’nın başka yöntemlerle SUOFFICIAL.COM ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplamaktadır.

d. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde SUOFFICIAL.COM’un iş ortakları ve dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileriyle paylaşılabilir. Kişisel verilerin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine Kullanıcı’nın onay vermiş olması halinde söz konusu faaliyetleri SUOFFICIAL.COM adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılması mümkündür.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

SUOFFICIAL.COM, web sitesi ve mobil uygulamaya yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verileri ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerini; SUOFFICIAL.COM mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere SUOFFICIAL.COM’un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

e. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

SUOFFICIAL.COM, web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süreler ve/veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Bu sürenin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilmektedir.

3. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEDBİRLER

SUOFFICIAL.COM, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilere yetkisiz şekilde erişilmesi, paylaşılması, yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi riskleri azaltmak için uygun her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

4. ÇEREZLER
SUOFFICIAL.COM Kullanıcı’nın web sitesi deneyimini iyileştirmek vb. amaçlarla çerezler kullanmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

5. WEB İZLEME
SUOFFICIAL.COM web sitesi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics teknolojisini kullanarak pazarlama ve optimizasyon amacı ile verileri toplamakta ve saklamaktadır. Mevcut web tarayıcınız için Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ı kullanarak gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi reddedebilirsiniz.
Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Google Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır.

6. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ

a. Facebook

SUOFFICIAL.COM web sitesinde ya da mobil uygulamasında Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) şirketine ait bağlantıda beğen butonunu kullanarak kurulan bir bağlantı bulunmaktadır. Kullanıcı bu butona tıkladığında tarayıcısı ile Facebook sunucuları arasında otomatik olarak bağlantı oluşturulur ve Facebook şirketi ilgili bilgiye erişir.

SUOFFICIAL.COM web sitesini ya da mobil uygulamasını kullanırken Facebook oturumunuz açıksa veya Facebook çerezleri tarayıcınızda kayıtlı ise, Facebook web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki ziyaretinizi tanıyabilir ve Facebook profilinizde faaliyetlerinizi gösterebilir. Facebook ile diğer web sitelerinin bağlantılarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Facebook gizlilik politikası ve şartlarını okuyabilirsiniz.

b. Google

SUOFFICIAL.COM web sitesinde ve mobil uygulamasında Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 şirketine bulunan Google+ bağlantısı bulunur. Kullanıcı bu butona tıkladığında Google sunucularıyla tarayıcısı üzerinden otomatik olarak bir bağlantı oluşturulur ve Google şirketi ilgili bilgiye ulaşır.

SUOFFICIAL.COM web sitesini ya da mobil uygulamasını kullanırken Google oturumunuz açıksa veya Google çerezleriniz tarayıcınızda kayıtlı ise web sitemize olan ziyaretiniz Google tarafından tanınır ve aktiviteleriniz Google+ profilinizde gözükebilir. Google ve Google+’in diğer web sitelerine bağlantılarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Google ve Google+ şartlarını ve koşullarını ve gizlilik politikasını okuyabilirsiniz.

Bir sosyal ağ üzerinde bir kullanıcı hesabınız bulunmamış (örneğin Facebook), eklentinin sağlayıcısına giriş yapmamış veya eklenti tıklamamış olsanız bile sosyal ağların ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin URL veya IP adresiniz gibi bilgilerinizi kaydetmesi mümkündür.

Sosyal ağların SUOFFICIAL.COM web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesaplarınızla ilişkilendirmesini önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir.

KULLANICI’NIN HAKLARI

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla SUOFFICIAL.COM’a başvurarak;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı’nın, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumluna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SUOFFICIAL.COM’a iletmesi durumunda SUOFFICIAL.COM talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SUOFFICIAL.COM Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
SUOFFICIAL.COM, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın yayınlandığı gün geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olunması için, Kullanıcı’lara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

9. İLETİŞİM
Gizlilik Politikası ile ilgili soru ve taleplerinizi hello@suofficial.com Adresinden SUOFFICIAL.COM’a iletebilirsiniz.

SU Official Aydınlatma Metni

BABA ORGANİZASYON ÇİÇEKÇİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SUOFFICIAL.COM) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; satın alma işlemlerinizin tamamlanması ve yönetilmesi, web sitesi üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabınızın yönetilmesi, web sitesi hizmetlerinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebi ile kişisel verileriniz SUOFFICIAL.COM’da mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebi kapsamında SUOFFICIAL.COM ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir.

SUOFFICIAL.COM’un meşru menfaatlerinin sağlanması hukuki sebebi ile kişisel verileriniz web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca Kullanıcı’nın mal satımı ve hizmet sunumu değerlendirmelerinin ve yorumlarının yayınlanması da SUOFFICIAL.COM’un meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak anonim halde de yayınlayabileceği değerlendirmelerin amacı, Kullanıcı’nın almış olduğu mal ve hizmet hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmektir. 

Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri karşınıza çıkarmak, web sitemiz üye profilinde kayıtlı tercihlerinize uygun olarak e-bülten göndermek amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde SUOFFICIAL.COM iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri SUOFFICIAL.COM adına gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza da veri aktarımı yapılması mümkündür. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

SUOFFICIAL.COM sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan satın alma formları, üyelik kayıt formları ya da web sitesi canlı destek paneli ve web analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde ve mobil uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir. 

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikasını okuyunuz.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak SUOFFICIAL.COM ‘a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SUOFFICIAL.COM’a iletmeniz durumunda SUOFFICIAL.COM talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SUOFFICIAL.COM Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

SU Official Çerez Politikası

BABA ORGANİZASYON ÇİÇEKÇİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SUOFFICIAL.COM), birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, SUOFFICIAL.COM tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir. 

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler.  Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. 

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir: 

 • Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

 • Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

SUOFFICIAL.COM,  Gizlilik Politikası’na uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: SUOFFICIAL.COM web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle SUOFFICIAL.COM sunduğu içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebilir. Analitik amaçlar için web analiz araçlarından Google Analytics kullanılmaktadır.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar. 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: SUOFFICIAL.COM web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek engellemeniz mümkündür.

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tarayıcı Adı                                                                                                                          Link

Google Chrome                      https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer                  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox                        https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex                                       https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari                                          https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak SUOFFICIAL.COM’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SUOFFICIAL.COM’a iletmeniz durumunda SUOFFICIAL.COM talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SUOFFICIAL.COM Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.